❤**❤جملات عاشقانه زیبا❤**❤ سلام.به وبسایت متن های ادبی خوش اومدین.این سایتو تقریبا هر روز آپ میکنم.امیدوارم از خوندنشون لذت ببرید.اگر متنی هم دارید میتونید برام بفرستید تا با اسمتون بذارم تو سایت.اینم آیدیمه: Alighasemia81@yahoo.com . . ***در ضمن کپی برداری اصلا اشکالی نداره*** من نشانی از تو ندارم اما نشانی ام رابرای تو می نویسم: درعصرهای انتظار،به حوالی بی کسی قدم بگذار! خیابان غربت را پیدا کن و وارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو! کلبه ی غریبی ام را پیدا کن، کناربیدمجنون خزان زده و کنارمرداب ارزوهای رنگی ام! درکلبه را باز کن وبه سراغ بغض خیس پنجره برو! حریر غمش را کنار بزن! مرا می یابی ***در ضمن کپی برداری اصلا اشکالی نداره*** http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com 2020-07-04T11:41:21+01:00 text/html 2014-06-30T19:23:59+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی جملات بسیار غمگین همراه با عکسهای مرتبط(سری دوم) http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/176 <div class="postbody"><font color="#000033" size="2"><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><img style="height: 334px;" src="http://uploadax.com/images/22233059337496666351.png" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0"></strong></span></font><p><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000000" size="3"><font color="#000066">هنــــوز برایـــــــــش مینویــــــــــسم<br> <br>همـــــــــــانند کودک نـــابینایـــــــــــی<br> <br>کــــه هر روز غـــــــذا میریــــــــــــــزد<br> <br>بــــــــــــرای ماهـــــــی مـــــــــــــرده اش</font> . . . . .</font></span></p><p>&nbsp;</p><hr><p><font color="#000033" size="2"><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong>سلامتی کارگری که صاحب کارش به نا حق زد تو گوشش</strong></span></font></p><p><font size="2"><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><font color="#000033"><img style="width: 330px; height: 349px;" src="http://uploadax.com/images/68458767607165701587.jpg" border="0" height="349" hspace="0"></font></strong></span></font></p><font size="2"><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><p><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000033" size="2"><strong>رفت که لباسشو عوض کنه بره خونه اما...</strong> </font></span></p></span><p>&nbsp;<span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><font color="#000033" size="2">یاد خرج مادر مریضش افتاد...</font></strong></span></p><p><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000033" size="2"><strong>یاد اجاره خونه...</strong></font></span></p><p><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font color="#000033" size="2"><strong>جهیزیه دخترش...</strong></font></span></p><p><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><font color="#000033" size="2">شهریه دانشگاه پسرش...</font></strong></span></p><p><font size="3"><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><font color="#000033">برگشت به صاحب کارش </font></strong></span></font></p><p><span style="font: 13px/18px &quot;lucida grande&quot;, tahoma, verdana, arial, sans-serif; text-align: right; color: rgb(51, 51, 51); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); -webkit-text-stroke-width: 0px;"><strong><font color="#000033" size="2">گفت منو <font color="#cc0000">ببخشید </font>...</font></strong></span></p></font><p>&nbsp;</p><hr><img style="height: 261px;" src="http://uploadax.com/images/43096795319181377798.png" align="bottom" border="0" height="261" hspace="0"><p style="font: 12px/normal Tahoma; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="3">همفری بوگارت <font color="#ff0000">:</font> چشمات اذیتت میکنه <font color="#ff0000">؟</font></font></p><p style="font: 12px/normal Tahoma; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="3">لورن باکال <font color="#ff0000">:</font> نه <font color="#ff0000">!</font></font></p><p style="font: 12px/normal Tahoma; color: rgb(0, 0, 0); text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; font-size-adjust: none; font-stretch: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><font size="3">بوگارت <font color="#ff0000">:</font> ولی پدر منو در آورده <font color="#ff0000">!!</font></font></p><hr align="baseline"><p><img style="height: 393px;" src="http://uploadax.com/images/70170019423088832573.png" height="519"></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 153);"><font color="#000000">سلامتی پسری که</font> </span><span style="color: rgb(255, 0, 0);">...</span></font></strong></font></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>با چشم های خیس وارد ساندویچــــی بغل</strong></font></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"><strong>"<span style="color: rgb(255, 0, 0);">تالارعروسـی</span>"&nbsp;<span style="color: rgb(0, 102, 153);"><font color="#000000">شد</font>&nbsp;</span>و گفت: ...</strong></font></p><p><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><font size="2"><span style="color: rgb(0, 102, 153);"><font color="#000000">امشب عروسی</font></span> " <span style="color: rgb(255, 0, 0);">عشقمه</span> "<span style="color: rgb(0, 102, 153);"> <font color="#000000">, بنـدری بذار</font></span></font></strong></font></p> </div> <div class="postdesc"> <a class="bul" href="http://ouldouz.blogfa.com/post-180.aspx">+</a> نوشته شده در ساعت 14:18 توسط مسعود زلالی | <span dir="rtl"> <a>26 نظر </a> </span> </div> <hr color="#C0C0C0" align="center" size="1" width="70%"> <a name="178"></a> <div class="postbody"><font size="3"><img style="width: 343px; height: 167px;" src="http://uploadax.com/images/95731709535764955626.jpg" align="left" border="0" height="167" hspace="0"></font><p><font size="3">خسته ام… از تـــــو نوشتن…!</font></p><p><font size="3">کمی از خود می نویسم</font></p><p><font size="3">این “منم” که،</font></p><p><font size="3">دوستت دارم…!</font></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><hr><font color="#330000">ولـــی شــکـستـــه ام ...</font><p><font color="#330000">دیــده ای شــیشــه هـای اتــومبــیل را<img style="height: 307px;" src="http://uploadax.com/images/36699301692148606836.jpg" align="left" border="0" height="307" hspace="0"></font></p><p><font color="#330000">وقـــتــی ضربـــه ای مـــی خــورنـد و مـــی شــکنـنـد !؟</font></p><p><font color="#330000">دیــده ای شـیشــه خــرد مــی شــود ولــی از هــم نمــی پاشــد !؟</font></p><p><font color="#330000">ایـــن روزهـــا همـــان شــیشــه ام ؛</font></p><p><font color="#330000">خــرد و تــکـه تــکــه ،</font></p><p><font color="#330000">از هــم نـمـــی پــاشـم</font></p><p>&nbsp;<font color="#330000">ولـــی شــکـستـــه ام ...</font></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><hr><p><img style="height: 316px;" alt="" src="http://uploadax.com/images/60800197512515312382.jpg" border="0" height="357" hspace="0"></p><p><font color="#330033" size="4">هوا بارانی ست ولی شیشه ؛ چرا بخار نمیگیری ؟</font></p><p><br><font color="#330033" size="4">نترس ؛ رفت … دیگر اسمش را رویت نمی نویسم !</font></p> </div> <div class="postdesc"> <a class="bul" href="http://ouldouz.blogfa.com/post-178.aspx">+</a> نوشته شده در ساعت 12:42 توسط مسعود زلالی | <span dir="rtl"> <a>58 نظر </a> </span> </div> <hr color="#C0C0C0" align="center" size="1" width="70%"> <a name="177"></a> <div class="postbody"><img style="height: 362px;" alt="" src="http://upcity.ir/images2/12783299230427784050.jpg" align="bottom" border="0" height="435" hspace="0"><p><font size="4">چقد طول میکشه تا این فقر تموم شه <font color="#009900">بابا</font> </font><font size="4"><font color="#ff0000">؟<br></font>&nbsp;<br>*&nbsp;چهل روز پسر</font><font size="4"><font color="#009900">م<br></font>&nbsp;<br>* &nbsp;یعنی بعد چهل روز پولدار میشیم <font color="#009900">بابا </font></font><font size="4"><font color="#ff0000">؟<br></font>&nbsp;<br>* نه پسر<font color="#009900">م</font> نه بهش عادت می کنیم <font color="#ff0000">...</font></font></p><hr><p><img alt="" src="http://upcity.ir/images2/55443791949850592095.png" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><p><font color="#330000" size="4">اینجــا صـدای پـا زیــاد می شنــوم...! </font></p><p><font color="#330000" size="4">امــا هیچکــدام تــو نیستــی ...! </font></p><p><font color="#330000" size="4">دلــــــم ؛ خـوش کرده خــودش را بــه ایـن فکــر </font></p><p><font color="#330000" size="4">که شایــد ؛ پابرهنه بیایی ...</font></p><hr><p><img style="height: 372px;" alt="" src="http://trcs.comxa.com/up/21e4e58ad9ab.jpg" align="bottom" border="0" height="334" hspace="0"></p><p><font size="4"><font size="3">هیــــچ چـــــیز مثــل <font color="#003399">"</font><font color="#ff0000">بدبختـــی</font> <font color="#003399">"</font>کودکان را ســـاکـت نمـــی‌کنــــد!</font> </font><font color="#ff0000" size="2">ویـکتـور هوگـو</font></p><p><img alt="" src="http://upcity.ir/images2/22014236020821321826.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p><hr><font size="4">تو هم شده ای انقلاب زندگی من</font><p><font size="4">حالا هر آنچه در زندگی من است تاریخ دار شده است</font></p><p><font color="#ff0000"><font size="4">قبل از&nbsp; <font face="courier new, courier, mono">"تو"</font></font></font></p><p><font color="#006699"><font size="4">بعد از&nbsp; <font face="courier new, courier, mono">"تو"</font></font></font></p><p><img style="height: 353px;" alt="" src="http://trcs.comxa.com/up/5049e90fa4f5.jpg" align="bottom" border="0" height="580" hspace="0"></p><hr><font size="3">درد اینجاست ...</font><p><font size="3">که درد را نمیشود به هیچ کس حالی کرد ...</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#ff0000" size="1"> <font size="2">- محمود دولت آبادی -</font></font></p><p><img style="height: 370px;" alt="" src="http://trcs.comxa.com/up/51869bde8b9d.jpg" align="bottom" border="0" height="314" hspace="0"></p> </div> text/html 2014-06-30T18:25:45+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی جملات بسیار غمگین همراه با عکسهای مرتبط http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/175 <font size="3">حالم خوب است مثل پدربزرگ که گفت حالم خوب است ولی مرد ! </font><p><img style="height: 324px;" alt="" src="http://uploadax.com/images/73984237297832660498.jpg" align="bottom" border="0" height="262" hspace="0"></p><hr>&nbsp;<p><font size="3">بسته راهِ نفسم ، بغضُ و دِلم شعلهِ وَر است</font></p><p><font size="3">چون یتیمی که به او، فُحشِ پدر داده کسی...</font></p><p><font size="2">"مهدی اخوان ثالث"</font></p><p><font size="4"><img alt="" src="http://uploadax.com/images/37049356339164019682.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></font></p><font size="4"><hr></font><p><font size="4">مهربانم <img style="height: 256px;" alt="" src="http://uploadax.com/images/01003759939214823834.jpg" align="left" border="0" height="283" hspace="0"></font></p><p><font size="4">دلواپس کدامین قرار بودی </font></p><p><font size="4">که قرارمان </font></p><p><font size="4">یادت رفت</font></p><p><font size="4">***</font></p><p><font size="4">دلتنگم </font></p><p><font size="4">دلگیرم </font></p><p><font size="4">بهانه میگیرم</font></p><p><font size="4"><font color="#141823">دلتنگ چشمهای دوخته بر آستانه در</font></font></p><p><font size="4"><font color="#141823">چشم های تو </font></font></p><font size="4"><font color="#141823"><p>چشم های من<img style="height: 396px;" alt="" src="http://uploadax.com/images/83194465664567069745.jpg" align="left" border="0" height="353" hspace="0"></p><p>اما چشمهای تو</p><p>به آستانه نرسید</p><p>فراموش کردی قرارمان را</p><p>اما من</p><p>دلگیرم از سفر</p><p>"<font color="#ff3300">نفرین <font color="#330000">به</font> سفر</font>"</p><p><font color="#ff0000"><font color="#330000">"</font>نفرین</font> به <font color="#ff0000">جاده </font><font color="#330000">"</font></p><p><br><font color="#ff0000">ر</font>اه<br><font color="#330000">ر<font color="#ff0000">ا</font>ه</font><br>را<font color="#ff0000">ه</font><br>****</p></font></font><p><font color="#141823" size="3"><font size="4">می دانی؟!</font></font></p><font color="#141823" size="3"><font size="4"><p>هنوز پی سالها انتظار</p><p>شعرم ناتمام مانده است</p><p>" ای مهربان <font color="#ff0000">مسافر بی بازگشت</font> من ...</p><p>بر روی کدامین دفتر بی انتها</p><p>مشق کنم دلتنگی هایم را</p></font><p>...<br><font color="#cc0000">پدر جان روزت مبارک</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شهرام زلالی ۲۲/۰۲/۱۳۹۳</p></font><p>&nbsp;<img alt="" src="http://uploadax.com/images/04378268032673910095.jpg" align="bottom" border="0" height="352" hspace="0"></p><p><font size="3">چه دنیای بزرگی!!!</font></p><p><font size="3">تا چشم كار میكند جای تو خالیست...!</font></p><p><img style="height: 277px;" alt="" src="http://uploadax.com/images/86188311150148132534.jpg" align="bottom" border="0" height="244" hspace="0"></p><p><br><font size="3">تنها باشی... روز تعطیل باشد... غروب باشد... باران هم ببارد... احساس میكنی </font></p><p><font size="3">بلاتكلیف ترین آدم دنیا </font><font size="3">هستی...!!</font></p> text/html 2014-02-01T19:56:52+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی کمی هم مــَــرد باشیم ... http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/163 <div align="center"><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><img class="aligncenter size-full wp-image-8429" alt="سایت عاشقانه ساکار" src="http://sacar.ir/wp-content/uploads/zirebaran1.jpg" height="325" width="496"><br><br>زیر بارون اگر دختری رو سوار کردید</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جای شماره به او <a href="http://sacar.ir/?p=8428"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#FF0000">امنیت</font> </span></a>بدهید</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">او را به مقصد مورد نظرش برسانید</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">نه به <a href="http://sacar.ir/?p=8428"><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><font color="#FF0000">مقصد</font> </span></a>مورد نظرتان !…</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بگذارید وقتی زن ایرانی مرد ایرانی را در کوچه ای خلوت میبیند</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">احساس<font color="#FF0000"> امنیت </font>کند ؛ نه احساس ترس</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">بیایید فارغ از جنسیت</span></font></font></font></font></font></font></font></font></font><font class="text4" color="#3333FF"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title="">.<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font><br><font color="#eeeae2"><font style="FONT-SIZE: 14pt"><font color="#eeeae0"><font style="FONT-SIZE: 8pt"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font color="#c2e7ff"><font size="4"><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کمی هم مــَــرد باشیم </span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></div> text/html 2014-01-24T16:45:15+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی به مادر قول داده بود برمی گردد،!!! http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/160 <div align="center"><span style="color: #000080"><strong>به مادر قول داده بود برمی گردد،</strong></span><font class="text4" color="#3333FF"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title="">.<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></div><div align="center"><span style="color: #000080"><strong>چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد،</strong></span><span style="color: #000080"><strong></strong></span><br><span style="color: #000080"><strong>لبخند تلخی زد و گفت:<span style="color: #008000">بچم سرش میرفت اما قولش نمی رفت!<br><br><br><span id="more-22791"></span></span></strong></span><span style="color: #000080"><strong></strong></span></div><div align="center"><span style="color: #000080"><strong><span style="color: #008000"><a target="_blank" href="http://yektatak.com/"><img title="سرش میرفت اما قولش نمی رفت!(غم انگیز)+عکس" alt="0.605662001390465730 taknaz سرش میرفت اما قولش نمی رفت!(غم انگیز)+عکس" src="http://yektatak.com/wp-content/uploads/2014/01/0.605662001390465730_taknaz.jpg" height="256" width="427"></a></span></strong></span></div> text/html 2014-01-21T18:51:00+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی ...! http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/158 <div align="center">تمام شب ها انجا<br><br>میان سینه ی پراز دردم...<br><br>&nbsp;کسی از نومیدی و ترس نفس نفس میزد<br><br>&nbsp;کسی که تو را میخواست <br><br><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8791.jpg" class="image" alt="" border="0" height="400" width="400"><br>&nbsp;نوازشت را گرمای تنت را بوسه ایه داغت را<br><br>&nbsp;اما دو دست سیاه تو راپس زد<br><br>بعد تو تمام شب هایم انجا نشستم<br><br>&nbsp;زشاخه های درختان سبز<br><br>&nbsp;سیاهی و غم فرومیرخت<br><br>از چشمان من همچون جویباری روان اشک و خون <br><br>&nbsp;میریخت<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span></div> text/html 2013-12-25T17:33:44+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی ناخدایم! http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/156 <div style="text-align: center;">&nbsp;دلم در کالبد بی نبض این شهر مسدودشده...<br><br>از هجوم مرگ نواز سکوت<br><br>در غربتی گنگ شکسته بغض ام<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span><br><br>هیچ کسی از تمام پنجره های بی حنجره شهر تهی آباد<br><br>به میهمانی عطرِ شب مگنولیاهای شبخوان<br><br>فرا نمی خواندم!<br><br>مسافری بی مقصدم!<br><br>در تجرد بی روح فاصله ها جاری ام!<br><br><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Love10156.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0"><br><br>ناخدایم!<br><br>عشق, لمس ابهت مومیایی شده<br><br>آبی هایی ست که مخمل آبی دریا را نچشیده اند...<br><br>می خواهم در یاد آبی ات<br><br>خواب مهتابی ات<br><br>آبی تررنگ ببازم!<br><br>تا بیکرانی حاشیه ای بی رنگ<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span><br><br>تا سر سایه ساز درختان هزار زاویه<br><br>در چپر غزل اندود شده ِ شعر<br><br>بر عکس ِ زندگی....<br><br>تا ابدیت آبتنی کنم...<br></div><br><br> text/html 2013-12-25T17:24:11+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی یک شاعر... http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/155 <div style="text-align: center;">زیر پل بی هوای دست های تو...<br><br>یك شاعر، كارتن خواب است.<br><br>یك شاعر،<br><br>درون تو زندگی می كند<br><br>و هر روز<br><br>چای دم می كند.<br><br>غل غل چای،<br><br>خواب را می پراند از سرت<font size="2"><strong style="font-weight: normal;"></strong></font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span><br><br>تو اما اهمیت نمی دهی.<br><br>یك شاعر ،هر روز<br><br>میان رهگذرهای تو خمیازه می كشد<br><br><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/Avazak_ir-Love10147.jpg" class="image" alt="" border="0" height="600" width="600"><br><br>دست هایش را باز می كند تا كهكشان چشم های تو...<br><br>تو اما اهمیت نمی دهی<font size="2"><strong style="font-weight: normal;"></strong></font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span><br><br>تو خط كش هایت را فرو میكنی توی خواب های شاعر...<br><br>كتابخانه می بندی توی سماورِ داغِ واژه ها...<br><br>روزی، صدایی ست درون تو...<br><br>انگار خیس شده ای...<br><br>شاعر مرده است.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; افرادی گریه می كنند...</div> text/html 2013-12-25T11:56:11+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی درد چیست..!؟ http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/154 <div style="text-align: center;"><img src="http://8pic.ir/images/oiuqv8p0uy0hi5vpojp.jpg"></div><p style="text-align: center;"><font size="2"><strong style="font-size: 9pt;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">دوچرخه دیده بودم ...</font></strong></font></p><div style="text-align: center;"><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">سه چرخه هم دیدم ...</font></strong></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">چهار چرخه هم دیدم</font></strong></font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">اما هیچ وقت نمیدونستم که یک چرخه هم وجود داره!!!</font></strong></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">به چشمای معصومش دقت کردی؟</font></strong></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">می ترسه همون یه چرخه رو هم ازش بگیرن.</font></strong></font><br style="margin: 0px; padding: 0px;"><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">گاهی وقت ها باید دردت بیاید تا بفهمی درد چیست</font></strong></font><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><font class="text4" color="#333333"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 21px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px;"><font size="2"><span class="postbody"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 25px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 16px; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 20px; "><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="_blank" title=""><span style="color: rgb(51, 51, 51);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "></span></a><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span></span></span></span></span></font></span></span></font></span><font size="2"><strong style="font-weight: normal;"><font style="margin: 0px; padding: 0px;">؟؟؟؟</font></strong></font></div> text/html 2013-12-24T06:02:04+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی فراموشی... http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/153 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">زبونت میگه فراموشش کردی ، ولی دلت هنوز داره با یاد وخیالش زندگی میکنه</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp;</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">ای کاش آدمیزاد ،</font><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">سختیه تحمل تمام تنهایی ها ، گریه ها ،</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp;دلتنگی های بی بهونه و بی خوابی های شبونه<br><br>را میفهمید</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">و</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">زندگی را رو سرت آوار نمیکرد</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">با گفتن جمله ی بی رحمانه ی</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">" مرا ببخش ، من لیاقت عشق تو را ندارم "</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp;</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">فکرت از سرم برده ، نه تنها خوابم را ، بلکه عقلم را ،</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">ای کاش یاد تو ، فکر تو ، درک داشت ، احساس داشت</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">و میفهمید چه بلاهایی و چه رنجهایی بر سرم آورده</font><br><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp;</font><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10172/1%20%2814%29%7E37.jpg" class="image" alt="" border="0" height="500" width="496"><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اولش شیرینه </font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اولش عشق سرزده میاد تو دلت</font><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اما</font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">اخرش تلخ</font><br><br><font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">آخرش تموم هستی ات رو ازت میگیره تا از دلت دست برداره</font><br></div><br> text/html 2013-12-22T17:25:03+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی خدااا.. http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/152 <div style="text-align: center;"><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody">میدونی خدا </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> تو دنیات </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> گاهی اوقات آدما به جایی می رسن که دلشون می خواد </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> داد بزنن و بگن </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> "بسه دیگه نمی کشم" </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> میدونی من به اونجا رسیدم</span></font></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> صدای خورد شدنم رو حس می کنم </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> اما عرضه ی فریــــــــــــــــــــــــــــــاد زدن ندارم </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> شاید اگه داد بزنم سریع بیای </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> ولی مثل آدمی شدم که می خواد داد بزنه و انگار </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> یکی جلو دهنش رو گرفته </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> واست نوشتم چون نتونستم داد بزنم </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> حس بدی دارم </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> تنهایی شکستن با وجود اینکه بدونی </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> چند نفر دوست دارن خیلی بده </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> اینکه فقط به خاطر اونا تحمل کنی </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> و بازم مثل همیشه در جواب سوالاشون بگی </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> خیلی خوبم و بزنی زیر خنده </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> </span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"> تو دنیات ماسک زندگیت بهم چسبیده خدا</span></font></font><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/Avazak_ir-Boy123.jpg" class="image" alt="" border="0" height="400" width="600"><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><br><font size="2"><font color="#666666"><span class="postbody"></span></font></font><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"></span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"></span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody">خدایا التماست می کنم </span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"></span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"> همه دنیایت ارزانیِ دیگران </span></font><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a><font color="#666666" size="2"><span class="postbody">! </span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"></span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"> ولی </span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"></span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody">&nbsp;&nbsp;&nbsp; آنکه دنیایِ من است </span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody"></span></font><br><font color="#666666" size="2"><span class="postbody">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مالِ دیـگری نباشد...</span></font><br><br><br><br><br><br></div><br><br><font size="2"><b><font color="#666666"><span class="postbody"><br></span></font></b></font> text/html 2013-12-20T19:23:27+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی کاش زندگی به همین سادگی بود http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/151 <div style="text-align: center;"><font color="#666666"><font size="2">کاش زندگی به همین سادگی بود </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">به همین سادگی!! </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">خالی از حسرت </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">پوچ از تنهایی </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">بدون بغض </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش او... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">یک تنه می توانست حریف همه ی غم های بزرگ قلب کوچکت باشد </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش او می توانست غرق لبخند کند تمام دقایقت را </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">افسوس که او خود اسیر یک مشت بی کسی است </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش او می توانست مونست باشد همه ی شب های بی محتوا را </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش تو.... </font></font><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a><br><br><font color="#666666"><font size="2">دلت این همه غم نداشت</font></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><font color="#666666"><font size="2">! </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش سادگی همه ی این درد و دل های ساده را می شد </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">برای خدا روی کاغذ نوشت </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">برای خدا نوشت و به نشانی سادگی یک آرزوی محقر برایش پست کرد </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش می شد همیشه انقدر ساده نوشت </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">ساده اما ... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">پر از حرف های ناگفته... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">پر از لحظه هایی که ناگزیر، زود، دیر شد </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش گریستن یادت نمی دادند </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">بغض، بدرقه ی چشمانت نمی کردند </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش او... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">می توانست به جای بغض هایت </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">یک آسمان گریه کند... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش او</font></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><br><br><font color="#666666"><font size="2">خاطره ی بودنش، جای خالی همه ی خاطره های بی سرانجام چشمان همیشه صبورت را </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">پر از پرواز پروانه های عاشق می کرد </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش او... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">نازنینم!! </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">به گمانم (او) همان (من) م! </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">خویش از همه ی دنیا جدا... </font></font><br><br><br><br><font color="#666666"><font size="2">کاش زندگی ما آدم ها... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">به همین سادگی بود.... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">تنها... </font></font><br><br><font color="#666666"><font size="2">به همین سادگی...!! </font></font><br><br><br><br><br><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/vgy0qejcjpc1j7hlqe3.jpg" class="image" alt="" border="0" height="333" width="500"><br></div><br> text/html 2013-12-14T07:27:26+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی من...! http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center; "><font style="color: rgb(153, 153, 153);" color="#666666" size="2">من</font><span style="color: rgb(153, 153, 153);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma,verdana,arial; color: rgb(153, 153, 153);"><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102); " size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><a style="color: rgb(153, 153, 153);" href="http://yektashop.elikanmarket.ir/" target="_blank" title="">.</a><font style="color: rgb(153, 153, 153);" color="#666666" size="2">!</font><br style="color: rgb(153, 153, 153);"><br><font color="#666666" size="2">مرا که میشنـاسی؟! خودمم</font><br><br><font color="#666666" size="2">کسی شبیه هیچکس</font><a style="color: rgb(153, 153, 153);" href="http://iranbayan.com/" target="" title="">!</a><br><br><font color="#666666" size="2">کمی که لابه لای نوشته هایم بگردی پیدایم میکنی</font><br><br><font color="#666666" size="2">مهربان، صبور، کمی هم بهانه گیر </font><br><br><font color="#666666" size="2">اگر نوشته هایم را بیابی ، منم همان حوالی ام!!</font><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a><br><br><br><br><a><img src="http://gallery.avazak.ir/albums/userpics/10001/normal_Avazak_ir-Boy133.jpg" class="image" alt="برای نمایش بزرگترین اندازه كلیك كنید" border="0" height="395" width="549"></a><br><br><br><br><font color="#666666" size="2">دری هستم</font><br><br><font color="#666666" size="2">که می‌توانست به آسمان باز شود</font><br><br><font color="#666666" size="2">اگر لولایش به زمین</font><br><br><font style="color: rgb(153, 153, 153);" color="#666666" size="2">چفت نبود</font><span style="color: rgb(153, 153, 153);">.</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma,verdana,arial; color: rgb(153, 153, 153);"><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102); " size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><a style="color: rgb(153, 153, 153);" href="http://yektashop.elikanmarket.ir/" target="_blank" title="">.</a><a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a></div> text/html 2013-11-24T07:56:06+01:00 jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com علی پدرم! http://jomalat-asheghane-arefane.mihanblog.com/post/148 <br><div style="text-align: center;"><img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 520px; height: 418px;" alt="http://www.ebhamlinks.com/bah92/46c16b56c5a7d2c58b9e23a901ac6f56.jpg" src="http://www.ebhamlinks.com/bah92/46c16b56c5a7d2c58b9e23a901ac6f56.jpg"><br></div><br><br><div style="text-align: center;"><br>پدرم!<br><br><br></div> <p style="text-align: center;">در این تاریکی شب که سوسوی چراغی همدم و مونسم گشته است از تو مینویسم<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><a href="http://yektashop.elikanmarket.ir" target="_blank" title="">.</a></p> <p style="text-align: center;">از تو که حدیث سکوت را در دلم به ترانه ای مبدل ساختی.</p> <p style="text-align: center;">ای جلوه گاه خوبی ها....</p> <p style="text-align: center;">تمام دفترهایم به خاطر تو ورق خورده اند.<a style="color: rgb(51, 51, 51);" href="http://www.bia2roman.ir/" target="" title="">.</a></p> <p style="text-align: center;">لحظه ای در کنار آوارخانه آمالم به نظاره دردهایم بایست تا برایت از روح طوفانی خویش بگویم.</p> <p style="text-align: center;">کاش لبخندهای تلخ مرا در قاب کهنه ای بر دیوار قلبت می آویختی تا همیشه از لبخندهایم تلاطم امواج یک شوق را بخوانی.</p> <p style="text-align: center;">بدان که دیگر واژه تازه ای برای سرودن ندارم.</p> <p style="text-align: center;">دوستت دارم پدر.<span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, verdana, arial; "><font size="2"><font style="color: rgb(102, 102, 102);" size="2"><a title="" href="http://yektatak.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://lovetext.ir/" target="_blank"><font size="2">.</font></a><a title="" href="http://eshgz.blogfa.com/" target="_blank"><font size="2">.</font></a></font></font></span><a href="http://yektashop.elikanmarket.ir" target="_blank" title="">.</a>.تا آخر دنیا.</p>